Xufeng Kou
Vice Dean, Associate Professor
Graduated School: University of California, Los Angeles, USA
Tel: 021-20685386
Office: Room 3-318, SIST Building
Research Area:
Affiliation:
Research Group:
Research Area: Nanoelectronics, Spintronics, Topological Quantum Matters
招聘主页:
Profile
Teammate
Research
Educate
Service
achievements
Papers
Videos
Related
Main Responsibilities(A)
Minor Responsibilities(B)
Minor Responsibilities(C)

Xufeng Kou is currently the assistant dean and PMICC Director of SIST.

Dr. Xufeng Kou received his BS degree (with honor) in Chu Kochen Honors College and Optical Engineering from Zhejiang University (2009). From 2009 to 2015, he received his MS and PhD degrees in Electrical Engineering from University of California, Los Angeles (UCLA), under the direction of Raytheon Chair Professor Kang L. Wang (IEEE Fellow). After finishing the post-doctoral training at UCLA (2015-2016), he joined ShanghaiTech University as a tenure-track assistant professor in the School of Information Science and Technology (SIST) in 2016. Since 2021, he has been promoted as the tenured associate professor and the assistant dean of SIST. Dr. Kou's main research areas include spintronics and cryogenic electronics. So far, Dr. Kou has published 3 book chapters, and co-authored 90+ peer-reviewed papers including Nature Electronics, Nature Materials, Nature Nanotechnology, Nature Communications, Science Advances, Physical Review Letters, Advanced Materials, Nano Letters, Proceedings of the IEEE, IEEE-IEDM, and IEEE-EDL with more than 7000 citations (h-index of 36). He also holds several awards including the Qualcomm Innovation Fellowship (2012), Chinese Outstanding Student Abroad Scholarship (2013), Distinguished PhD Dissertation Award of UCLA (2015), Chinese 1000-Young-Talents Award (2016), Shanghai May 4th Youth Medal (2018), and Shanghai Science & Technology 35 Under 35 Award (2021).


 • 1. Liu, Xiaoyang;Liao, Liyang;Xue, Fenghua;Sun, Lu;Fan, Yihong;Jiang, Wanjun;Zhang, Shilei;Song, Cheng;Kou, Xufeng#, Imaging Magnetization Switching Induced by Spin-Orbit Torque in Perpendicularly Magnetized Ta/CoFeB Structure, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, May 2020, 56(5)
 • 2. Fan, Yabin;Kou, Xufeng;Upadhyaya, Pramey;Shao, Qiming;Pan, Lei;Lang, Murong;Che, Xiaoyu;Tang, Jianshi;Montazeri, Mohammad;Murata, Koichi;Chang, Li-Te;Akyol, Mustafa;Yu, Guoqiang;Nie, Tianxiao;Wong, Kin L.;Liu, Jun;Wang, Yong;Tserkovnyak, Yaroslav;Wang, Kang L.#, Electric-field control of spin-orbit torque in a magnetically doped topological insulator, NATURE NANOTECHNOLOGY, 2016, 11(4):352-+
 • 3. Wang, Zewei;Tang, Zhidong;Guo, Ao;Luo, Xin;Cao, Chengwei;Yuan, Yumeng;Zhang, Xiuhao;Liu, Lingge;Li, Jialun;Cao, Yongfeng;Shao, Qiming;Hu, Shaojian;Chen, Shoumian;Zhao, Yuhang;Kou, Xufeng#, Temperature-Driven Gate Geometry Effects in Nanoscale Cryogenic MOSFETs, IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS, May 2020, 41(5):661-664
 • 4. Kou, Xufeng;He, Liang;Lang, Murong;Fan, Yabin;Wong, Kin;Jiang, Ying;Nie, Tianxiao;Jiang, Wanjun;Upadhyaya, Pramey;Xing, Zhikun;Wang, Yong;Xiu, Faxian;Schwartz, Robert N.;Wang, Kang L.#, Manipulating Surface-Related Ferromagnetism in Modulation-Doped Topological Insulators, NANO LETTERS, 2013, 13(10):4587-4593
 • 5. Kang L Wang;Kou XF(寇煦丰);Pramey Upadhyaya;Yabin Fan;Qiming Shao;Guoqiang Yu;Pedram Khalili Amiri#, Electric-Field Control of Spin-Orbit Interaction for Low-Power Spintronics, PROCEEDINGS OF THE IEEE, 2016, 104(10):1974-2008
 • 6. Chen, Peng;Zhang, Yong;Yao, Qi;Tian, Fugu;Li, Lun;Qi, Zhengkun;Liu, Xiaoyang;Liao, Liyang;Song, Cheng;Wang, Jingyuan;Xia, Jing;Li, Gang;Burn, David M.;van der Laan, Gerrit;Hesjedal, Thorsten;Zhang, Shilei;Kou, Xufeng#, Tailoring the Hybrid Anomalous Hall Response in Engineered Magnetic Topological Insulator Heterostructures, NANO LETTERS, 11 Mar 2020, 20(3):1731-1737
 • 7. Liu, Xiaoyang;Wu, Di;Liao, Liyang;Chen, Peng;Zhang, Yong;Xue, Fenghua;Yao, Qi;Song, Cheng;Wang, Kang L.;Kou, Xufeng#, Temperature dependence of spin-orbit torque-driven magnetization switching in in situ grown Bi2Te3/MnTe heterostructures, APPLIED PHYSICS LETTERS, 15 Mar 2021, 118(11)
 • 8. Zhang, Yong;Zhang, Cheng;Gao, Hongxiang;Liu, Yanwen;Liu, Xiaoyang;Xiu, Faxian;Kou, Xufeng#, Large Hall angle-driven magneto-transport phenomena in topological Dirac semimetal Cd3As2, APPLIED PHYSICS LETTERS, 13 Aug 2018, 113(7)
 • 9. Li, Jiaming;Tang, Chenjia;Du, Peng;Jiang, Yilan;Zhang, Yong;Zhao, Xuyi;Gong, Qian;Kou, Xufeng#, Epitaxial growth of lattice-matched InSb/CdTe heterostructures on the GaAs(111) substrate by molecular beam epitaxy, APPLIED PHYSICS LETTERS, 23 Mar 2020, 116(12)
 • 10. Zhang, Yong;Xue, Fenghua;Tang, Chenjia;Li, Jiaming;Liao, Liyang;Li, Lun;Liu, Xiaoyang;Yang, Yumeng;Song, Cheng;Kou, Xufeng#, Highly Efficient Electric-Field Control of Giant Rashba Spin-Orbit Coupling in Lattice-Matched InSb/CdTe Heterostructures, ACS NANO, 22 Dec 2020, 14(12):17396-17404
 • 11. Qing Lin He;Kou XF(寇煦丰);Alexander J. Grutter;Gen Yin;Lei Pan;Xiaoyu Che;Yuxiang Liu;Tianxiao Nie;Bin Zhang;Steven M. Disseler;Brian J. Kirby;William Ratcliff II;Qiming Shao;Koichi Murata;Xiaodan Zhu;Guoqiang Yu;Yabin Fan;Mohammad Montazeri;Xiaodong Han;Julie A. Borchers;Kang L. Wang#, Tailoring exchange couplings in magnetic topological-insulator/antiferromagnet heterostructures, NATURE MATERIALS, 2017, 16:94-100
 • 12. Ji, Yuchen;Liu, Zheng;Zhang, Peng;Li, Lun;Qi, Shifei;Chen, Peng;Zhang, Yong;Yao, Qi;Liu, Zhongkai;Wang, Kang L.;Qiao, Zhenhua;Kou, Xufeng#, Thickness-Driven Quantum Anomalous Hall Phase Transition in Magnetic Topological Insulator Thin Films, ACS NANO, 25 Jan 2022, 16(1)
 • 13. Xue Fenghua;Zhang Yong;Zhang Yu;Liao Liyang;Li Lun;Ruan Hanzhi;Sun Lu;Dong Jing;Tang Chenjia;Yu Guoqiang;Yang Yumeng;Kou Xufeng#, Narrow-Band Semiconductor Heterostructures for Efficient Spintronic Memory Device Applications, IEEE INTERNATIONAL ELECTRON DEVICES MEETING, Dec 2021,
 • 14. Kou, Xufeng;Pan, Lei;Wang, Jing;Fan, Yabin;Choi, Eun Sang;Lee, Wei-Li;Nie, Tianxiao;Murata, Koichi;Shao, Qiming;Zhang, Shou-Cheng;Wang, Kang L.#, Metal-to-insulator switching in quantum anomalous Hall states, NATURE COMMUNICATIONS, 2015, 6:-
 • 15. Lei Pan;Xiaoyang Liu;Qinglin He;Alexander Stern;Gen Yin;Xiaoyu Che;Qiming Shao;Peng Zhang;Peng Deng;Chao-Yao Yang;Brian Casas;Eun Sang Choi;Jing Xia;Xufeng Kou;Kang L. Wang#, Probing the low-temperature limit of the quantum, SCIENCE ADVANCES, 05 May 2020, 6(25):eaaz3595
 • 16. Kou, Xufeng;Lang, Murong;Fan, Yabin;Jiang, Ying;Nie, Tianxiao;Zhang, Jianmin;Jiang, Wanjun;Wang, Yong;Yao, Yugui;He, Liang;Wang, Kang L.#, Interplay between Different Magnetisms in Cr-Doped Topological Insulators, ACS NANO, 2013, 7(10):9205-9212
 • 17. Kou, Xufeng;Guo, Shih-Ting;Fan, Yabin;Pan, Lei;Lang, Murong;Jiang, Ying;Shao, Qiming;Nie, Tianxiao;Murata, Koichi;Tang, Jianshi;Wang, Yong;He, Liang;Lee, Ting-Kuo;Lee, Wei-Li;Wang, Kang L.#, Scale-Invariant Quantum Anomalous Hall Effect in Magnetic Topological Insulators beyond the Two-Dimensional Limit, PHYSICAL REVIEW LETTERS, 2014, 113(13):-
 • 18. Yao, Qi;Ji, Yuchen;Chen, Peng;He, Qing-Lin;Kou, Xufeng#, Topological insulators-based magnetic heterostructures, ADVANCES IN PHYSICS-X, 2021, 6(1):#VALUE!
 • 19. Kou, X. F.;He, L.;Xiu, F. X.;Lang, M. R.;Liao, Z. M.;Wang, Y.;Fedorov, A. V.;Yu, X. X.;Tang, J. S.;Huang, G.;Jiang, X. W.;Zhu, J. F.;Zou, J.;Wang, K. L.#, Epitaxial growth of high mobility Bi2Se3 thin films on CdS, APPLIED PHYSICS LETTERS, 2011, 98(24):-
 • 20. Fan, Yabin;Upadhyaya, Pramey;Kou, Xufeng;Lang, Murong;Takei, So;Wang, Zhenxing;Tang, Jianshi;He, Liang;Chang, Li-Te;Montazeri, Mohammad;Yu, Guoqiang;Jiang, Wanjun;Nie, Tianxiao;Schwartz, Robert N.;Tserkovnyak, Yaroslav;Wang, Kang L.#, Magnetization switching through giant spin-orbit torque in a magnetically doped topological insulator heterostructure, NATURE MATERIALS, 2014, 13(7):699-704
 • 21. Wang, Zewei;Cao, Chengwei;Yang, Puqing;Yuan, Yumeng;Tang, Zhidong;Chen, Renhe;Wu, Weican;Luo, Xin;Guo, Ao;Yu, Liujiang;Shang, Ganbing;Zhang, Zhaofeng;Hu, Shaojian;Kou, Xufeng;Wang, Zewei;Cao, Chengwei;Yang, Puqing;Yuan, Yumeng;Tang, Zhidong;Chen, Renhe;Wu, Weican;Luo, Xin;Guo, Ao;Yu, Liujiang;Shang, Ganbing;Zhang, Zhaofeng;Hu, Shaojian;Kou, Xufeng;Wang, Zewei;Cao, Chengwei;Yang, Puqing;Yuan, Yumeng;Tang, Zhidong;Chen, Renhe;Wu, Weican;Luo, Xin;Guo, Ao;Yu, Liujiang;Shang, Ganbing;Zhang, Zhaofeng;Hu, Shaojian;Kou, Xufeng#, Designing EDA-Compatible Cryogenic CMOS Platform for Quantum Computing Applications, 2021 5TH IEEE ELECTRON DEVICES TECHNOLOGY & MANUFACTURING CONFERENCE (EDTM), 2021,
 • 22. Tang, Zhidong;Wang, Zewei;Guo, Ao;Liu, Linlin;Cao, Chengwei;Luo, Xin;Wu, Weican;Guo, Yingjia;Zhi, Zhenghang;Hu, Yongqi;Cao, Yongfeng;Shang, Ganbing;Yu, Liujiang;Hu, Shaojian;Chen, Shoumian;Zhao, Yuhang;Kou, Xufeng#, Cryogenic CMOS RF Device Modeling for Scalable Quantum Computer Design, IEEE JOURNAL OF THE ELECTRON DEVICES SOCIETY, 2022, 10
 • 23. Chen, Xianzhe;Bai, Hua;Ji, Yuchen;Zhou, Yongjian;Liao, Liyang;You, Yunfeng;Zhu, Wenxuan;Wang, Qian;Han, Lei;Liu, Xiaoyang;Li, Ang;Han, Xiaodong;Yin, Jia;Kou, Xufeng;Pan, Feng;Song, Cheng#, Control of spin current and antiferromagnetic moments via topological surface state, NATURE ELECTRONICS, Sep 2022,
 • 24. Hu, Yongqi;Wang, Zewei;Chen, Renhe;Tang, Zhidong;Guo, Ao;Cao, Chengwei;Wu, Weican;Chen, Shoumian;Zhao, Yuhang;Yu, Liujiang;Shang, Ganbing;Xu, Hao;Hu, Shaojian;Kou, Xufeng#, Cryo-CMOS Model-Enabled 8-Bit Current Steering DAC Design for Quantum Computing, PROCEEDINGS - IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CIRCUITS AND SYSTEMS, 2022, 2022-May:3413-3417
 • 25. Chen, Peng;Yao, Qi;Xu, Junqi;Sun, Qiang;Grutter, Alexander J.;Quarterman, Patrick;Balakrishnan, Purnima P.;Kinane, Christy J.;Caruana, Andrew J.;Langridge, Sean;Li, Ang;Achinuq, Barat;Heppell, Emily;Ji, Yuchen;Liu, Shanshan;Cui, Baoshan;Liu, Jiuming;Huang, Puyang;Liu, Zhongkai;Yu, Guoqiang;Xiu, Faxian;Hesjedal, Thorsten;Zou, Jin;Han, Xiaodong;Zhang, Haijun;Yang, Yumeng;Kou, Xufeng#, Tailoring the magnetic exchange interaction in MnBi2Te4 superlattices via the intercalation of ferromagnetic layers, NATURE ELECTRONICS, 01 Dec 2022,
 • 26. Li, Lun;Wu, Yuyang;Liu, Xiaoyang;Liu, Jiuming;Ruan, Hanzhi;Zhi, Zhenghang;Zhang, Yong;Huang, Puyang;Ji, Yuchen;Tang, Chenjia;Yang, Yumeng;Che, Renchao;Kou, Xufeng#, Room-Temperature Gate-Tunable Nonreciprocal Charge Transport in Lattice-Matched InSb/CdTe Heterostructures, ADVANCED MATERIALS, 01 Dec 2022,
 • 27. Jianli Luan;Yang Feng;Yuchen Ji;Yuanzhao Li;Hangzhe Li;Zhongkai Liu;Chang Liu;Jinsong Zhang;Xufeng Kou;Yayu Wang#, Controlling the zero Hall plateau in a quantum anomalous Hall insulator by in-plane magnetic field, PHYSICAL REVIEW LETTERS, 07 Apr 2023,